Адвокатське об'єднання

Міжнародне об'єднання адвокатів

Розробка Статуту юридичної особи

До установчих документів, насамперед, відноситься статут юридичної особи. Підготовка до реєстрації будь-якої юридичної особи починається з розробки статуту. З одного боку, для створення юридичної особи можна використовувати стандартний статут, який підходить для більшості клієнтів. Разом із цим, у статуті можна більш детально прописати процедуру управління конкретним господарчим товариством, повноваження його посадових осіб та їх взаємодію з засновниками та між собою.

Так, одні й ті ж самі повноваження з управління юридичною особою можна віднести до компетенції директора (або іншого органа управління) або ж до компетенції загальних зборів учасників юридичної особи, залежно від тої схеми управління, яку бажає використовувати власник юридичної особи.

Також дуже важливо прописати у статуті порядок входу та виходу учасників товариства, а також процедури на випадок смерті одного з учасників, оскільки, згідно ст. 1219 ЦК України, право на участь у товаристві за загальним правилом не передається у порядку спадкування. І звичайно ж, якщо юридична особа створюється декількома засновниками, також важливо детально прописати процедуру розподілу прибутку товариства між ними.

Ми підготуємо Статут протягом 2-4 днів з включенням Ваших особистих побажань, за умови, що вони не суперечитимуть законодавству.