Адвокатське об'єднання

Міжнародне об'єднання адвокатів

Трудове право

  • Кваліфіковані усні та письмові консультації, роз’яснення  з трудового законодавства
  • Складання проектів трудових договорів, контрактів, колективних договорів
  • Правовий аналіз обставин трудового спору, оцінка законності дій роботодавця чи робітника
  • Врегулювання трудових спорів
  • Стягнення заборгованості по заробітній платі
  • Захист прав працівника при накладенні  стягнень за порушення трудової дисципліни;
  • Захист прав працівника при притягненні до матеріальної відповідальності  за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації
  • Поновлення на посаді при незаконному  звільненні  з роботи
  • Представництво працівника в комісії по трудових спорах, у судах