Адвокатське об'єднання

Міжнародне об'єднання адвокатів

Медичне право

Ми ефективно захищаємо інтереси наших клієнтів у цивільному, кримінальному або адміністративному порядку в категорії «медичних справ». Даною категорією справ займаються високопрофесійні адвокати, юристи, консультанти та експерти, залучені з Міністерства охорони здоров’я України та інших державних органів, що дозволяє максимально ефективно захищати ваші інтереси з різних юридичних питань.

  • Правовий аналіз договірної та медичної документації при організації лікувально-діагностичного процесу
  • Організація незалежної судово-медичної експертизи, формулювання питань для судово-медичної експертизи
  • Захист прав і законних інтересів пацієнта в претензійних спорах (підготовка претензії, проведення переговорів з керівництвом лікувального закладу, тощо)
  • Представництво інтересів пацієнта в судах всіх інстанцій та юрисдикцій при заподіянні шкоди здоров’ю, не якісному наданні медичних послуг тощо
  • Стягнення компенсації з лікувального закладу за невірно встановлений діагноз та/або неналежне лікування при наданні медичної допомоги
  • Стягнення з медичних установ матеріальної і моральної (немайнової) шкоди при заподіянні шкоди здоров’ю пацієнта
  • Представництво інтересів пацієнтів у порядку кримінального, цивільного або адміністративного провадження

Звернувшись до нас, Ви зможете отримати реальну правову оцінку обґрунтованості своїх претензій до медичного або аптечного закладу, медика, підприємства сфери краси чи оздоровлення, а також оптимальні варіанти виходу з конфліктної ситуації